Celebrate Diversity

Embrace love and inclusion at our first ever Balchder Wrecsam | Wrexham Pride event

Dathlu Amrywiaeth

Cofleidio cariad a chynhwysiant yn ein digwyddiad Balchder Wrecsam | Wrexham Pride cyntaf erioed

Pride Wrecsam is committed to creating a safe space for the LGBTQ+ community and allies.

Mae Pride Wrecsam wedi ymrwymo i greu gofod diogel ar gyfer y gymuned LHDTC+ a’i chynghreiriaid.

Our mission

At Pride Wrecsam, we are committed to celebrating diversity and creating a safe space for people of all identities to come together and embrace love and inclusion. Our first ever Balchder Wrecsam | Wrexham Pride event will showcase the rich tapestry of the LGBTQ+ community and allies. It will be a family event, featuring a colourful march, street market, picnic area, entertainment and after party events.

Ein cenhadaeth

Mae Pride Wrecsam wedi ymrwymo i ddathlu amrywiaeth a chreu gofod diogel i bobl o bob hunaniaeth ddod at ei gilydd a chofleidio cariad a chynhwysiant. Bydd ein digwyddiad Balchder Wrecsam | Wrexham Pride cyntaf erioed yn arddangos tapestri cyfoethog y gymuned LHDTC+ a’i chynghreiriaid. Bydd yn ddigwyddiad teuluol, yn cynnwys gorymdaith liwgar, marchnad stryd, ardal bicnic, adloniant a pharti cloi.